* verplichte velden
Wat is uw situatie? *

Rekenhulp verlagen

Bereken wat verlagen voor u betekent

Rekenhulp als uw pensioen wordt verlaagd

De dekkingsgraad van 31 december 2020 bepaalt of BPF Schoonmaak de pensioenen moet verlagen. Minister Koolmees heeft besloten dat de dekkingsgraad minimaal 90 procent moet zijn. Is de dekkingsgraad lager dan 90 procent? Dan is de kans groot dat uw pensioen wordt verlaagd.

De dekkingsgraad verandert iedere maand. Daarom weten wij nu nog niet zeker of wij de pensioenen in 2021 moeten verlagen.

De percentages in de rekenhulp zijn voorbeelden.
We weten pas na 31 december 2020 of we moeten verlagen. En wat het percentage van verlagen is. De bedragen in de rekenhulp zijn rekenvoorbeelden. En kunnen veranderen. Meer informatie over verlagen leest u op deze pagina.

Let op: de bedragen in deze rekenhulp gaan alleen over uw pensioen bij BPF Schoonmaak. Uw AOW verandert niet. Vul alleen het bedrag in dat u van BPF Schoonmaak krijgt.
Content | Paragraaf grote drukte: (in te vullen door DWS)

Vul hier het bedrag in dat u elke maand van BPF Schoonmaak op uw bankrekening krijgt.
Bijvoorbeeld: 25,99

Vul alleen het bedrag in. Gebruik geen € teken. En gebruik geen punt. Een komma mag u wel gebruiken.

Vul hier het pensioen in dat u tot nu toe heeft opgebouwd bij BPF Schoonmaak. Uw opgebouwde pensioen vindt u op uw UPO of in MijnPensioenschoonmaak.

Bijvoorbeeld: 25,99

Vul alleen het bedrag in. Gebruik geen € teken. En gebruik geen punt. Een komma mag u wel gebruiken.

Vul hier het pensioen in dat u heeft opgebouwd bij BPF Schoonmaak. Uw opgebouwde pensioen vindt u op uw UPO of in MijnPensioenschoonmaak.

Bijvoorbeeld: 25,99

Vul alleen het bedrag in. Gebruik geen € teken. En gebruik geen punt. Een komma mag u wel gebruiken.

Info | Geboortedatum: (in te vullen door DWS)
Let op: deze percentages zijn rekenvoorbeelden. En kunnen veranderen.