Regels verantwoord beleggen

Ons belangrijkste doel is het uitbetalen van toegezegd pensioen. Om dat doel te behalen, beleggen wij in obligaties, aandelen en vastgoed.

Hoe wij omgaan met beleggingen hebben we vastgelegd in ons ‘beleggingsbeleid’. In het beleggingsbeleid staan de belangen van de deelnemers en gepensioneerden centraal. Op korte en lange termijn. Het is belangrijk dat onze beleggingen een goed rendement opleveren. Maar het is ook belangrijk dat we niet te veel risico nemen.

Beleggen is nooit helemaal zonder risico’s. Het rendement kan dalen als bijvoorbeeld de economische situatie slechter wordt. Of als bijvoorbeeld de waarde van de dollar en de euro veranderen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen is de basis voor ons beleggingsbeleid. Wij vinden bijvoorbeeld het milieu, het klimaat en mensenrechten belangrijk. Wij vinden het heel belangrijk dat bedrijven waarin wij beleggen goed met hun werknemers omgaan. En dat zij zich houden aan de mensenrechten. Wij vinden dat alle werknemers het recht hebben om goed te worden behandeld.

Daarom letten wij bij onze beleggingen speciaal op ‘mensenrechten’, ‘arbeidsnormen’ en ‘klimaatverandering’.

Bij het beleggen van pensioengeld kijken we naar de duurzaamheidrisico’s. Dit wordt ook wel ESG-risico’s genoemd. We verwachten dat we daardoor meer geld kunnen verdienen met onze beleggingen. 

Vermogensbeheerders beleggen het geld voor ons. We vinden het daarom belangrijk dat vermogensbeheerders steeds kijken naar deze ESG-risico’s. Maar we kijken nog niet voor alle soorten beleggingen naar de ESG-risico’s. Op dit moment kijken we naar de ESG-risico’s in de portefeuille bedrijfsobligaties en staatsobligaties. 

Onafhankelijke organisaties bekijken of een bedrijf of land een duurzaamheidsrisico heeft. Het bedrijf of land krijgt dan een ESG-cijfer. Met het ESG-cijfer kunnen wij zien hoeveel ESG-risico een bedrijf of land heeft. De vermogensbeheerder beslist of het verstandig is om in het bedrijf of land te beleggen. 

Met onze verantwoord beleggen instrumenten proberen we duurzaamheidsrisico’s zo laag mogelijk te houden. En proberen we rendementen beter te maken. 

Wij vinden het belangrijk om te bekijken of duurzaamheidsrisico‘s gevolgen hebben voor onze beleggingen. Een duurzaamheidsrisico is bijvoorbeeld een klimaatcrisis. Bij een klimaatcrisis zal de regering duurzame energie belangrijk vinden. Fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas worden dan duurder gemaakt. We onderzoeken welke gevolgen een klimaatcrisis heeft op het verwachte rendement van onze beleggingen over de komende vijf jaar. Daar kan uitkomen dat we misschien minder zullen verdienen met onze beleggingen. We kunnen dan onze beleggingen veranderen. Het afgelopen jaar was dat niet nodig. 

Beloningsbeleid en duurzaamheidsrisico’s
Met ons beloningsbeleid willen wij er voor zorgen dat onze bestuurders en leden van het Verantwoordingsorgaan een passende vergoeding krijgen voor het werk dat ze doen en de verantwoordelijkheid die ze dragen. Onze bestuurders moeten de beste beslissingen nemen voor de lange termijn en houden daarmee rekening met risico’s die zich op de lange termijn kunnen voordoen, zoals de verschillende duurzaamheidsrisico’s. Onze beloningen zijn gericht op de lange termijn en passen bij het soort instelling dat we zijn. Ons beloningsbeleid is erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig ‘korte termijn’ handelen. Wij geven onze bestuurders daarom alleen een vaste vergoeding en geen variabele vergoedingen of bonussen. Ook letten we op het beloningsbeleid van onze pensioenuitvoerder en vermogensbeheerders. We zorgen er voor dat er geen beloningen zijn, die aanmoedigen tot het nemen van meer risico’s dan wij toelaatbaar vinden. Dat is één van de voorwaarden die wij stellen aan opdrachtnemers op grond van ons uitbestedingsbeleid.

Meer informatie over ons beloningsbeleid kunt u lezen in ons jaarverslag.

De pensioenregeling van BPF Schoonmaak heeft duurzame beleggingen niet als doelstelling. Maar wij vinden het belangrijk dat we beleggen in bedrijven en landen die op een goede manier omgaan met het milieu, klimaat, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Daar letten we goed op, en we doen dat op verschillende manieren:

  1. We beleggen niet in bepaalde bedrijven en landen.
  2. We gaan in gesprek met bedrijven waarin we beleggen.
  3. We stemmen op vergaderingen.

1. We beleggen niet in bepaalde bedrijven en landen (uitsluiting)

Wij beleggen niet in bedrijven die al langere tijd niet goed omgaan met mensenrechten, arbeidsnormen, milieu of anti-corruptie. En we beleggen ook niet in bedrijven die kernwapens, chemische wapens, biologische wapens, antipersoonsmijnen of clusterbommen maken. Wij beleggen ook niet in landen waartegen relevante internationale sancties van kracht zijn.

2. We gaan in gesprek (engagement)

We beleggen in veel bedrijven. We zijn dan aandeelhouder in het bedrijf. Wij kijken steeds of deze bedrijven zich houden aan de regels van UN Global Compact, OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Er wordt ook gekeken naar de gevolgen van het gedrag van een bedrijf voor de maatschappij en het milieu. Wanneer een bedrijf niet goed omgaat met mensenrechten, arbeidsnormen, het milieu of (anti) corruptie, dan gaan we met het bedrijf in gesprek. Veranderen ze hun beleid niet? Dan kunnen we ervoor kiezen om niet meer in het bedrijf te beleggen.

3. We stemmen op vergaderingen (stemmen)

Bij veel bedrijven kunnen we ook stemmen op vergaderingen van aandeelhouders. En dat doen we ook wanneer er wordt gesproken over zaken die te maken hebben met mensenrechten, arbeidsomstandigheden en klimaatverandering. Zo laten we horen wat we daar van vinden. En hebben we invloed op wat een bedrijf doet.
Regelmatig maken we rapportages over verantwoord beleggen.