Regels verantwoord beleggen

Ons belangrijkste doel is het uitbetalen van toegezegd pensioen. Om dat doel te behalen, beleggen wij in aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen.

Beleggen is nooit helemaal zonder risico’s. Het rendement kan dalen als bijvoorbeeld de economische situatie slechter wordt. Of als bijvoorbeeld de waarde van de dollar en de euro verandert.
Hoe wij omgaan met beleggingen hebben we vastgelegd in het ‘beleggingsbeleid’. In het beleggingsbeleid staan de belangen van de deelnemers en gepensioneerden centraal. Op korte en lange termijn. Het is belangrijk dat onze beleggingen een goed rendement opleveren. Maar het is ook belangrijk dat we niet te veel risico nemen.
Het bestuur heeft in 2016 met experts gepraat over wat wij belangrijk vinden bij verantwoord beleggen. Wij vinden het heel belangrijk dat bedrijven waarin wij beleggen goed met hun werknemers omgaan. En dat zij zich houden aan de mensenrechten. In de eerste maanden van 2017 gaan wij ons maatschappelijk verantwoorde beleggingsbeleid uitvoeren.
We beleggen niet in bedrijven die kernwapens, chemische wapens, biologische wapens, antipersoonsmijnen of clusterbommen maken. En ook niet in bedrijven die steeds weer arbeidsnormen overtreden, mensenrechten schenden, het milieu verpesten of corrupt zijn. We beleggen niet in leningen van landen die volgens de Verenigde Naties iets verkeerd doen: Iran, Ivoorkust, Liberia, Noord-Korea en Soedan. Ook beleggen wij niet in obligaties uit Myanmar (Birma). Tot slot beleggen we niet in voedsel en dieren. Want daardoor kunnen voedselprijzen stijgen. In sommige landen kan de bevolking dan zelf niet voldoende voedsel kopen. Dit noemen we ons verantwoord beleggingsbeleid. Wij gaan onze stem laten horen bij al deze bedrijven. En met ze praten als we het niet eens zijn met wat ze doen.
Wij rapporteren elk half jaar op onze website over het gevoerde beleid voor verantwoord beleggen. Hier vindt u alle documenten die te maken hebben met het beleggingsbeleid.