Regels verantwoord beleggen

Ons belangrijkste doel is het uitbetalen van toegezegd pensioen. Om dat doel te behalen, beleggen wij in obligaties, aandelen en vastgoed.

Hoe wij omgaan met beleggingen hebben we vastgelegd in ons ‘beleggingsbeleid’. In het beleggingsbeleid staan de belangen van de deelnemers en gepensioneerden centraal. Op korte en lange termijn. Het is belangrijk dat onze beleggingen een goed rendement opleveren. Maar het is ook belangrijk dat we niet te veel risico nemen.

Beleggen is nooit helemaal zonder risico’s. Het rendement kan dalen als bijvoorbeeld de economische situatie slechter wordt. Of als bijvoorbeeld de waarde van de dollar en de euro veranderen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen is de basis voor ons beleggingsbeleid. Wij vinden bijvoorbeeld het milieu, het klimaat en mensenrechten belangrijk. Wij vinden het heel belangrijk dat bedrijven waarin wij beleggen goed met hun werknemers omgaan. En dat zij zich houden aan de mensenrechten. Wij vinden dat alle werknemers het recht hebben om goed te worden behandeld.

Daarom letten wij bij onze beleggingen speciaal op ‘mensenrechten’, ‘arbeidsnormen’ en ‘klimaatverandering’.
  1. We beleggen niet in bepaalde bedrijven.
  2. We gaan in gesprek met bedrijven waarin we beleggen.
  3. We stemmen op vergaderingen.

1. We beleggen niet in bepaalde bedrijven

Wij beleggen niet in bedrijven die al langere tijd niet goed omgaan met mensenrechten, arbeidsnormen, milieu of anti-corruptie. En we beleggen ook niet in bedrijven die kernwapens, chemische wapens, biologische wapens, antipersoonsmijnen of clusterbommen maken.

2. We gaan in gesprek

We beleggen in veel bedrijven. We zijn dan aandeelhouder in het bedrijf. Het kan gebeuren dat we horen dat een bedrijf niet goed omgaat met mensenrechten, arbeidsnormen, het milieu of (anti) corruptie. Zijn we het niet eens met wat een bedrijf doet? Dan gaan we met het bedrijf in gesprek. Veranderen ze hun beleid niet? Dan kunnen we ervoor kiezen om niet meer in het bedrijf te beleggen.

3. We stemmen op vergaderingen

Bij veel bedrijven kunnen we ook stemmen op vergaderingen van aandeelhouders. En dat doen we ook wanneer er wordt gesproken over zaken die te maken hebben met mensenrechten, arbeidsomstandigheden en klimaatverandering. Zo laten we horen wat we daar van vinden. En hebben we invloed op wat een bedrijf doet.
Regelmatig maken we rapportages over verantwoord beleggen.