Wij werken aan herstel

We hebben nu net genoeg geld. Maar we weten niet of dat in de toekomst ook zo is. Om tegenvallers op te vangen hebben we extra geld nodig. Daarom werken we aan herstel.

Elk jaar maken we een herstelplan. In dit plan staat hoe we voldoende geld gaan krijgen. Zodat wij de pensioenen kunnen blijven betalen. Nu en in de toekomst. Werkt het herstelplan niet? Dan grijpen we in. Samen met cao-partijen kijken wij of we dingen anders moeten doen. Lukt dat niet? Dan moeten wij de pensioenen verlagen.