Beleidsdekkingsgraad eind maart 2018: 100,2 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind maart 2018 was 100,2 procent. Eind februari 2018 was de beleidsdekkingsgraad 100,1 procent.

Omdat de beleidsdekkingsgraad nu boven de 100 procent is werkt BPF Schoonmaak weer mee aan waardeoverdrachten.

Dekkingsgraad eind maart 2018: 99,5 procent

Eind februari 2018 werd de dekkingsgraad geschat op 101,8 procent.

Dekkingsgraad gedaald

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van februari 2018.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in maart iets gestegen. De voorziening nam in maart toe. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is gedaald in februari. Door de daling van de rekenrente nam de voorziening toe. Daarnaast nam de voorziening toe door nieuwe opbouw van pensioen. Het vermogen is iets toegenomen en de voorziening is sterker gestegen. Dit zorgt voor een daling van 2,3%-punt van de dekkingsgraad.