Beleidsdekkingsgraad eind juli 2018: 100,4 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind juli 2018 was 100,4 procent. Deze is gelijk gebleven ten opzichte van juni 2018.

Dekkingsgraad eind juli 2018: 101,0 procent

Eind juni 2018 werd de dekkingsgraad geschat op 99,5 procent.

Dekkingsgraad gestegen

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van juni 2018.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in juli gestegen. De voorziening nam in juli af. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is gestegen in juli. Door de stijging van de rekenrente nam de voorziening af.

Het vermogen is toegenomen en de voorziening is afgenomen. Dit zorgt voor een stijging van 1,5%-punt van de dekkingsgraad.