Beleidsdekkingsgraad eind november 2018: 100,5 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind november 2018 was 100,5 procent. Eind oktober 2018 was de beleidsdekkingsgraad 100,6 procent.

Dekkingsgraad eind november 2018: 99,7 procent

Eind oktober 2018 werd de dekkingsgraad geschat op 100,0 procent.

Dekkingsgraad gedaald

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van oktober 2018.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in november gestegen. De voorziening nam in november toe. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is gedaald in november. Door de daling van de rekenrente nam de voorziening toe. 

Het vermogen is toegenomen, maar de voorziening is harder toegenomen. Dit zorgt voor daling van 0,3%-punt van de dekkingsgraad.