Beleidsdekkingsgraad eind januari 2018: 99,6 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind januari 2018 was 99,6 procent. Eind december 2017 was de beleidsdekkingsgraad 99,1 procent.

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Dekkingsgraad eind januari 2018: 102,6 procent

Eind december 2017 werd de dekkingsgraad geschat op 100,1 procent.

Dekkingsgraad gestegen

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van december 2017.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in januari gestegen. De voorziening nam in januari af. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent, is in januari gestegen. Door de stijging van de rekenrente nam de voorziening af. Het vermogen is toegenomen en de voorziening gedaald. Dit zorgt voor een stijging van 2,5%-punt van de dekkingsgraad.