Beleidsdekkingsgraad eind december 2017: 99,1 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind december 2017 was 99,1 procent. Eind november 2017 was de beleidsdekkingsgraad 98,7 procent.

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Dekkingsgraad eind december 2017: 100,1 procent

Eind november 2017 werd de dekkingsgraad geschat op 100,5 procent.

Dekkingsgraad gedaald

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van november 2017.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in december gestegen . De voorziening nam in december toe. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is in december gedaald. Door de daling van de rekenrente nam de voorziening toe. Het vermogen is minder toegenomen dan de voorziening. Dit zorgt voor een daling van 0,4%-punt van de dekkingsgraad.