Beleidsdekkingsgraad eind juni 2018: 100,4 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind juni 2018 was 100,4 procent. Deze is gelijk gebleven ten opzichte van mei 2018.

Dekkingsgraad eind juni 2018: 99,5 procent

Eind mei 2018 werd de dekkingsgraad geschat op 100,0 procent. 

Dekkingsgraad gedaald

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van mei 2018.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in juni iets gestegen. De voorziening nam in juni toe. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is gedaald in juni. Door de daling van de rekenrente nam de voorziening toe. 

Het vermogen is iets toegenomen, maar de voorziening is harder toegenomen. Dit zorgt voor daling van 0,5%-punt van de dekkingsgraad.