Beleidsdekkingsgraad eind mei 2018: 100,4 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind mei 2018 was 100,4 procent. Eind april 2018 was de beleidsdekkingsgraad 100,3 procent.

Omdat de beleidsdekkingsgraad nu boven de 100 procent is werkt BPF Schoonmaak weer mee aan waardeoverdrachten.

Dekkingsgraad eind mei 2018: 100,0 procent

Eind april 2018 werd de dekkingsgraad geschat op 100,0 procent.

Dekkingsgraad gelijk gebleven

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gelijk gebleven ten opzichte van april 2018.

Waarom is de dekkingsgraad gelijk gebleven?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in mei gestegen. De voorziening nam in mei toe. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is gedaald in mei. Door de daling van de rekenrente nam de voorziening toe. 

Het vermogen is toegenomen en de voorziening is even hard toegenomen. Dit zorgt er voor dat de dekkingsgraad gelijk is gebleven.