Beleidsdekkingsgraad eind februari 2018: 100,1 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind februari 2018 was 100,1 procent. Eind januari 2018 was de beleidsdekkingsgraad 99,6 procent.

Omdat de beleidsdekkingsgraad nu boven de 100 procent is gaat BPF Schoonmaak weer meewerken aan waardeoverdrachten.

Dekkingsgraad eind februari 2018: 101,8 procent

Eind januari 2018 werd de dekkingsgraad geschat op 102,6 procent.

Dekkingsgraad gedaald

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van januari 2018.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in februari gedaald. De voorziening nam in februari toe. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is een klein beetje gestegen in februari. Door de stijging van de rekenrente nam de voorziening iets af. De voorziening nam toe door nieuwe opbouw van pensioen. Samen zorgde dit voor een stijging van de voorziening. Het vermogen is afgenomen en de voorziening gestegen. Dit zorgt voor een daling van 0,8%-punt van de dekkingsgraad.