Beleidsdekkingsgraad eind april 2018: 100,3 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind april 2018 was 100,3 procent. Eind maart 2018 was de beleidsdekkingsgraad 100,2 procent.

Omdat de beleidsdekkingsgraad nu boven de 100 procent is werkt BPF Schoonmaak weer mee aan waardeoverdrachten.

Dekkingsgraad eind april 2018: 100,0 procent

Eind maart 2018 werd de dekkingsgraad geschat op 99,5 procent.

Dekkingsgraad gestegen

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van maart 2018.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in april iets gestegen. De voorziening nam in april af. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is iets gestegen in april. Door de stijging van de rekenrente nam de voorziening af. Het vermogen is iets toegenomen en de voorziening afgenomen. Dit zorgt voor stijging van 0,5%-punt van de dekkingsgraad.