Beleidsdekkingsgraad eind oktober 2018: 100,6 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind oktober 2018 was 100,6 procent. Deze is gelijk gebleven ten opzichte van september 2018.

Dekkingsgraad eind oktober 2018: 100,0 procent

Eind september 2018 werd de dekkingsgraad geschat op 102,5 procent.

Dekkingsgraad gedaald

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van september 2018.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in oktober gedaald. De voorziening nam in oktober toe. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is gedaald in oktober. Door de daling van de rekenrente nam de voorziening toe. 

Het vermogen is afgenomen, maar de voorziening is toegenomen. Dit zorgt voor daling van 2,5%-punt van de dekkingsgraad.