Beleidsdekkingsgraad eind september 2018: 100,6 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind september 2018 was 100,6 procent. Eind augustus 2018 was de beleidsdekkingsgraad 100,5 procent.

Dekkingsgraad eind september 2018: 102,5 procent

Eind augustus 2018 werd de dekkingsgraad geschat op 100,2 procent.

Dekkingsgraad gestegen

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van augustus 2018

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in september gedaald. De voorziening nam in september af. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is gestegen in september. Door de stijging van de rekenrente nam de voorziening af. In september is bekend geworden dat Nederlanders minder lang leven dan werd gedacht. Hierdoor nam de voorziening nog verder af.

Het vermogen is afgenomen, maar de voorziening is harder afgenomen. Dit zorgt voor stijging van 2,3%-punt van de dekkingsgraad.