Beleiddekkingsgraad eind augustus 2018: 100,5%

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind augustus 2018 was 100,5 procent. Eind juli 2018 was de beleidsdekkingsgraad 100,4 procent.

Dekkingsgraad eind augustus 2018: 100,2 procent

Eind juli 2018 werd de dekkingsgraad geschat op 101,0 procent.

Dekkingsgraad gedaald

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van juli 2018.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in augustus gestegen. De voorziening nam in augustus toe. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is gedaald in augustus. Door de daling van de rekenrente nam de voorziening toe. 

Het vermogen is toegenomen, maar de voorziening is harder toegenomen. Dit zorgt voor daling van 0,8%-punt van de dekkingsgraad.