Beleidsdekkingsgraad eind januari 2019: 99,9 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind januari 2019 was 99,9 procent. Eind december 2018 was de beleidsdekkingsgraad 100,2 procent.

Dekkingsgraad eind januari 2019: 97,3 procent

Eind december 2018 werd de dekkingsgraad geschat op 96,1 procent. 

Dekkingsgraad gestegen

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van december 2018.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in januari gestegen. De voorziening nam in januari toe. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is gedaald in januari. Door de daling van de rekenrente nam de voorziening toe. 

Het vermogen is meer toegenomen dan de voorziening is toegenomen. Dit zorgt voor een stijging van 1,2%-punt van de dekkingsgraad.

Weer stoppen met waardeoverdrachten

Omdat de beleidsdekkingsgraad nu onder de 100 procent is gaat BPF Schoonmaak niet meer meewerken aan waardeoverdrachten.