Beleidsdekkingsgraad eind december 2018: 100,2 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind december 2018 was 100,2 procent. Eind november 2018 was de beleidsdekkingsgraad 100,5 procent.

Dekkingsgraad eind december 2018: 96,1 procent

Eind november 2018 werd de dekkingsgraad geschat op 99,7 procent.

Dekkingsgraad gedaald

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van november 2018.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in december gedaald. De voorziening nam in december toe. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is gedaald in december. Door de daling van de rekenrente nam de voorziening toe. 

Het vermogen is afgenomen en de voorziening is toegenomen. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad van 3,6%-punt.