Beleidsdekkingsgraad eind juni 2019: 98,1 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind juni 2019 was 98,1 procent. Eind mei 2019 was de beleidsdekkingsgraad 98,7 procent.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in juli gestegen. De voorziening nam in juli af. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is gestegen in juli. Door de stijging van de rekenrente nam de voorziening af.

Het vermogen is toegenomen en de voorziening is afgenomen. Dit zorgt voor een stijging van 1,5%-punt van de dekkingsgraad.

Geen waardeoverdracht

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdracht. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in mei gestegen. De rekenrente is gedaald. Daardoor moeten we meer geld als reserve hebben (voorziening). Dit zorgde samen voor een daling van de dekkingsgraad.