Beleidsdekkingsgraad eind augustus 2019: 96,0 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind augustus 2019 was 96,0 procent. Eind juli 2019 was de beleidsdekkingsgraad 97,2 procent.

Geen waardeoverdracht

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.

Dekkingsgraad gedaald

Eind juli 2019 werd de dekkingsgraad geschat op 91,2 procent. Eind augustus 2019 is de dekkingsgraad geschat op 85,9 procent. De dekkingsgraad is in augustus dus gedaald.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in augustus gestegen. De rekenrente is gedaald. Daardoor moeten we meer geld als reserve hebben (voorziening). Dit zorgde samen voor een daling van de dekkingsgraad.