Beleidsdekkingsgraad eind juli 2020: 86,5 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind juli 2020 was 86,5 procent. Eind juni 2020 was de beleidsdekkingsgraad 87,2 procent.

Geen waardeoverdracht

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.

Dekkingsgraad gestegen

Eind juni 2020 werd de dekkingsgraad geschat op 83,7 procent. Eind juli 2020 is de dekkingsgraad geschat op 83,9 procent. De dekkingsgraad is in juli dus gestegen.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

Het vermogen van BPF Schoonmaak is in juli gestegen. De voorziening nam in juli af. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is gestegen in juli. Door de stijging van de rekenrente nam de voorziening af.

Het vermogen is toegenomen en de voorziening is afgenomen. Dit zorgt voor een stijging van 1,5%-punt van de dekkingsgraad.