Beleidsdekkingsgraad eind november 2020: 85,6 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind november 2020 was 85,6 procent. Eind oktober 2020 was de beleidsdekkingsgraad 85,8 procent.

Geen waardeoverdracht

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.

Dekkingsgraad gestegen

Eind oktober 2020 werd de dekkingsgraad geschat op 83,6 procent. Eind november 2020 is de dekkingsgraad geschat op 88,8 procent. De dekkingsgraad is in november dus gestegen.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in november gestegen. De rekenrente is ook gestegen. Daardoor moeten we minder geld als reserve hebben (voorziening). Dit zorgde samen voor een stijging van de dekkingsgraad.

Misschien moet BPF Schoonmaak de pensioenen verlagen

Dat weten we nu nog niet zeker. Dat weten we na 31 december. Is de dekkingsgraad op dat moment lager dan 90 procent? Dan zal BPF Schoonmaak de pensioenen verlagen. Pas in februari 2021 weten we precies met hoeveel procent dat moet. Daarna sturen we iedereen zo snel mogelijk een brief. Als u hier nu vragen over heeft vindt u hier meer informatie.