Beleidsdekkingsgraad eind januari 2020: 92,2 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind januari 2020 was 92,2 procent. Eind december 2019 was de beleidsdekkingsgraad 92,8 procent.

Geen waardeoverdracht

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.

Dekkingsgraad gedaald

Eind december 2019 werd de dekkingsgraad geschat op 92,1 procent. Eind januari 2020 is de dekkingsgraad geschat op 90,4 procent. De dekkingsgraad is in januari dus gedaald.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in januari gestegen. De rekenrente is ook gedaald. Daardoor moeten we meer geld als reserve hebben (voorziening). Dit zorgde samen voor een daling van de dekkingsgraad.