Beleidsdekkingsgraad eind juni 2020: 87,2 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind juni 2020 was 87,2 procent. Eind mei 2020 was de beleidsdekkingsgraad 87,9 procent.

Geen waardeoverdracht

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.

Dekkingsgraad gestegen

Eind mei 2020 werd de dekkingsgraad geschat op 83,1 procent. Eind juni 2020 is de dekkingsgraad geschat op 83,7 procent. De dekkingsgraad is in juni dus gestegen.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in juni gestegen. De rekenrente is gedaald. Daardoor moeten we meer geld als reserve hebben (voorziening). Dit zorgde samen voor een stijging van de dekkingsgraad.