Beleidsdekkingsgraad eind februari 2020: 91,3%

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind februari 2020 was 91,3%. Eind januari 2020 was de beleidsdekkingsgraad 92,2%.

Geen waardeoverdracht

De beleidsdekkingsgraad is onder de 100%. Daarom mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.

Dekkingsgraad gedaald

Eind januari 2020 werd de dekkingsgraad geschat op 90,4%. Eind februari 2020 is de dekkingsgraad geschat op 86,2%. De dekkingsgraad is in februari dus gedaald.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in februari gedaald. De rekenrente is ook gedaald. Daardoor moeten we meer geld als reserve hebben (voorziening). Dit zorgde samen voor een daling van de dekkingsgraad.