Beleidsdekkingsgraad eind september 2020: 86,3 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind september 2020 was 86,3 procent. Eind augustus 2020 was de beleidsdekkingsgraad 86,6 procent.

Geen waardeoverdracht

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.

Dekkingsgraad gedaald

Eind augustus 2020 werd de dekkingsgraad geschat op 86,2 procent. Eind september 2020 is de dekkingsgraad geschat op 84,1 procent. De dekkingsgraad is in september dus gedaald.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in september gestegen. De rekenrente is gedaald. Daardoor moeten we meer geld als reserve hebben (voorziening). Dit zorgde samen voor een daling van de dekkingsgraad.