Beleidsdekkingsgraad eind juni 2019: 98,1 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind juni 2019 was 98,1 procent. Eind mei 2019 was de beleidsdekkingsgraad 98,7 procent.

Geen waardeoverdracht

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdracht. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.

Dekkingsgraad gedaald

Eind mei 2019 werd de dekkingsgraad geschat op 93,7 procent. Eind juni 2019 is de dekkingsgraad geschat op 92,7 procent. De dekkingsgraad is in juni dus gedaald.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

De dekkingsgraad laat iedere maand de verhouding zien tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen (voorziening). Het vermogen van BPF Schoonmaak is in mei gestegen. De rekenrente is gedaald. Daardoor moeten we meer geld als reserve hebben (voorziening). Dit zorgde samen voor een daling van de dekkingsgraad.

22-07-2019