Beleidsdekkingsgraad eind november 2017: 98,7 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind november 2017 was 98,7 procent. Eind oktober 2017 was de beleidsdekkingsgraad 98,1 procent.

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Dekkingsgraad eind november 2017: 100,5 procent

Eind oktober 2017 werd de dekkingsgraad geschat op 100,3 procent.

Dekkingsgraad gestegen

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van oktober 2017.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

BPF Schoonmaak behaalde in november een positief beleggingsresultaat. De voorziening nam in november toe. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is in november gedaald. Door de daling van de rekenrente nam de voorziening toe. Het vermogen is meer toegenomen dan de voorziening. Dit zorgt voor een stijging van 0,2%-punt van de dekkingsgraad.

11-12-2017