Dekkingsgraad eind april 2017: 97,7%

Eind maart 2017 werd de dekkingsgraad geschat op 98,2%.

Dekkingsgraad gedaald

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van maart 2017.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

BPF Schoonmaak behaalde in april een negatief beleggingsresultaat. De voorziening nam in april iets af. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent was in april licht gestegen. Door de wijziging van de rekenrente nam de voorziening af. Samen zorgden de daling van het vermogen en de daling van de voorziening er voor dat de dekkingsgraad is gedaald.

Beleidsdekkingsgraad eind april 2017: 93,0%

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind april 2017 was 93,0 %. Eind maart 2017 was de beleidsdekkingsgraad 92,6%.

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100% is gedaald mag BPF Schoonmaak niet meer meewerken aan waardeoverdrachten.

15-05-2017