Dekkingsgraad eind augustus 2016: 89,0 procent

Dekkingsgraad eind augustus 2016: 89,0 procent. Eind juli 2016 werd de dekkingsgraad geschat op 88,6 procent.

Dekkingsgraad licht gestegen

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van juli 2016.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

BPF Schoonmaak behaalde in augustus een positief beleggingsresultaat. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen moet berekenen, steeg iets in augustus. Daardoor daalden de verplichtingen. De daling van de verplichtingen samen met de stijging van het vermogen zorgde voor een stijging van 0,4%-punt van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind juli 2016: 93,4 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind augustus 2016 was 92,6 procent. Eind juli 2016 was de beleidsdekkingsgraad 93,4 procent.

De daling van de beleidsdekkingsgraad heeft gevolgen. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is gedaald mag BPF Schoonmaak niet meer meewerken aan waardeoverdrachten.

16-09-2016