Dekkingsgraad eind augustus 2017: 99,0 procent

Eind juli 2017 werd de dekkingsgraad geschat op 100,7 procent.

Dekkingsgraad gedaald

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is flink gedaald ten opzichte van juli 2017.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

BPF Schoonmaak behaalde in augustus een positief beleggingsresultaat. De voorziening nam in augustus toe. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is in augustus gedaald. Door de daling van de rekenrente nam de voorziening toe. De voorziening is meer toegenomen dan het vermogen. Dit zorgt voor een daling van 1,7%-punt van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind augustus 2017: 96,3 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind augustus 2017 was 96,3 procent. Eind juli 2017 was de beleidsdekkingsgraad 95,5 procent.

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meer meewerken aan waardeoverdrachten.

12-09-2017