Dekkingsgraad eind december 2016: 95,0%

Eind november 2016 werd de dekkingsgraad geschat op 93,5%.

Dekkingsgraad gestegen

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is met 1,5%-punt gestegen ten opzichte van november 2016.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

BPF Schoonmaak behaalde in december een positief beleggingsresultaat. De voorziening nam af in december. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen moet berekenen was nauwelijks gewijzigd ten opzichte van vorige maand. Door de kleine wijziging van de rekenrente nam de voorziening iets toe. Door de nieuwe sterftegrondslagen nam de voorziening juist af. Samen zorgden de stijging van het vermogen en de daling van de voorziening voor een stijging van de dekkingsgraad van 1,5%-punt.

Beleidsdekkingsgraad eind december 2016: 90,8%

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind december 2016 was 90,8%. Eind november 2016 was de beleidsdekkingsgraad 91,1%.

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100% is gedaald mag BPF Schoonmaak niet meer meewerken aan waardeoverdrachten.

Waarschijnlijk hoeven we de pensioenen in 2017 niet te verlagen

BPF Schoonmaak heeft net genoeg geld, maar dat is nog niet helemaal zeker. Als dat zo is, dan hoeven we de pensioenen in 2017 niet te verlagen. De kans bestaat nog wel dat we de pensioenen in de toekomst wel moeten verlagen. De prijzen zullen wel blijven stijgen. Uw pensioen wordt hierdoor steeds minder waard. Kijk voor meer informatie op Hoe zeker is uw pensioen?.

16-01-2017