Dekkingsgraad eind juli 2016: 88,6 procent

Eind juni 2016 werd de dekkingsgraad geschat op 89,7 procent.

Dekkingsgraad gedaald

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van juni 2016.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

BPF Schoonmaak behaalde in juli een positief beleggingsresultaat. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen moet berekenen, daalde in juli. Daardoor stegen de verplichtingen. De verplichtingen waren meer gestegen dan de stijging van het vermogen. Dit zorgde voor een daling van 1,1%-punt van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind juli 2016: 93,4 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind juli 2016 was 93,4 procent. Eind juni 2016 was de beleidsdekkingsgraad 94,3 procent. De daling van de beleidsdekkingsgraad heeft gevolgen. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is gedaald mag BPF Schoonmaak niet meer meewerken aan waardeoverdrachten.

19-08-2016