Dekkingsgraad eind juli 2017: 100,7 procent

Eind juni 2017 werd de dekkingsgraad geschat op 99,3 procent.

Dekkingsgraad gestegen

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is flink gestegen ten opzichte van juni 2017.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

BPF Schoonmaak behaalde in juli een positief beleggingsresultaat. De voorziening nam in juli af. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is in juli gestegen. Door de wijziging van de rekenrente nam de voorziening af. De voorziening is afgenomen en het vermogen is gestegen. Dit zorgt voor een stijging van 1,4%-punt van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind juli 2017: 95,5 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind juli 2017 was 95,5 procent. Eind juni 2017 was de beleidsdekkingsgraad 94,5 procent.

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is gedaald mag BPF Schoonmaak niet meer meewerken aan waardeoverdrachten.

14-08-2017