Dekkingsgraad eind juni 2017: 99,3 procent

Eind mei 2017 werd de dekkingsgraad geschat op 99,2 procent.

Dekkingsgraad gestegen

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is licht gestegen ten opzichte van mei 2017.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

BPF Schoonmaak behaalde in juni een negatief beleggingsresultaat. De voorziening nam in juni ook af. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent was in juni gestegen. Door de wijziging van de rekenrente nam de voorziening af. De voorziening was meer afgenomen dan het vermogen en dit zorgde voor een stijging van 0,1%-punt van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind juni 2017: 94,5 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind juni 2017 was 94,5 procent. Eind mei 2017 was de beleidsdekkingsgraad 93,7 procent.

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is gedaald mag BPF Schoonmaak niet meer meewerken aan waardeoverdrachten.

14-07-2017