Dekkingsgraad eind maart 2017: 98,2

Eind februari 2017 werd de dekkingsgraad geschat op 96,3%.

Dekkingsgraad gelijk gebleven

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van februari 2017.

Waarom is de dekkingsgraad gelijk gebleven?

BPF Schoonmaak behaalde in maart een positief beleggingsresultaat. De voorziening nam in maart af. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent was in maart gestegen. Door de wijziging van de rekenrente nam de voorziening af. Samen zorgden de stijging van het vermogen en de daling van de voorziening er voor dat de dekkingsgraad is gestegen.

Beleidsdekkingsgraad eind maart 2017: 92,6%

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind maart 2017 was 92,6%. Eind februari 2017 was de beleidsdekkingsgraad 91,9%.

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100% is gedaald mag BPF Schoonmaak niet meer meewerken aan waardeoverdrachten.

Waarschijnlijk hoeven we de pensioenen in 2017 niet te verlagen

BPF Schoonmaak heeft net genoeg geld, maar dat is nog niet helemaal zeker. Als dat zo is, dan hoeven we de pensioenen in 2017 niet te verlagen. De kans bestaat nog wel dat we de pensioenen in de toekomst wel moeten verlagen. De prijzen zullen wel blijven stijgen. Uw pensioen wordt hierdoor steeds minder waard. Kijk voor meer informatie op Hoe zeker is uw pensioen?.

21-04-2017