Dekkingsgraad eind mei 2016: 89,8 procent

Eind april 2016 werd de dekkingsgraad geschat op 92,0 procent.

Dekkingsgraad gedaald

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van april 2016.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

BPF Schoonmaak behaalde in mei een positief beleggingsresultaat. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen moet berekenen, daalde in mei sterk. Daardoor stegen de verplichtingen. De verplichtingen waren veel meer gestegen dan de stijging van het vermogen. Dit zorgde voor een daling van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind april 2016: 95,5 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind mei 2016 was 95,5 procent. Eind maart 2016 was de beleidsdekkingsgraad 96,6 procent.

De daling van de beleidsdekkingsgraad heeft gevolgen. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is gedaald mag BPF Schoonmaak niet meer meewerken aan waardeoverdrachten.

17-06-2016