Dekkingsgraad eind mei 2017: 99,2%

Eind april 2017 werd de dekkingsgraad geschat op 97,7%.

Dekkingsgraad gestegen

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van april 2017.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

BPF Schoonmaak behaalde in mei een positief beleggingsresultaat. De voorziening nam in mei iets af. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent was in mei licht gestegen. Door de wijziging van de rekenrente nam de voorziening af. Samen zorgden de stijging van het vermogen en de daling van de voorziening er voor dat de dekkingsgraad is gestegen.

Beleidsdekkingsgraad eind mei 2017: 93,7%

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind mei 2017 was 93,7%. Eind april 2017 was de beleidsdekkingsgraad 93,0%. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100% is gedaald mag BPF Schoonmaak niet meer meewerken aan waardeoverdrachten.

16-06-2017