Dekkingsgraad eind oktober 2016: 91,2 procent

Eind september 2016 werd de dekkingsgraad geschat op 89,1 procent.

Dekkingsgraad gestegen

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is met 2,1%-punt gestegen ten opzichte van september 2016.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

BPF Schoonmaak behaalde in oktober een negatief beleggingsresultaat. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen moet berekenen was gestegen in oktober. Door de stijging van de rekenrente nam de voorziening af. De daling van de verplichtingen was veel groter dan de daling van het vermogen en dit zorgde voor een stijging van 2,1%-punt van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind oktober 2016: 91,4 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind oktober 2016 was 91,4 procent. Eind september 2016 was de beleidsdekkingsgraad 92,0 procent.

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is gedaald mag BPF Schoonmaak niet meer meewerken aan waardeoverdrachten.

De kans is groot dat we de pensioenen moeten verlagen

BPF Schoonmaak heeft niet genoeg geld. De kans is groot dat we de pensioenen vanaf 2017 moeten verlagen. De prijzen zullen wel blijven stijgen. Uw pensioen wordt hierdoor steeds minder waard. Kijk voor meer informatie op Hoe zeker is uw pensioen?.

16-11-2016