Dekkingsgraad eind oktober 2017: 100,3 procent

Eind september 2017 werd de dekkingsgraad geschat op 100,9 procent.

Dekkingsgraad gedaald

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van september 2017.

Waarom is de dekkingsgraad gedaald?

BPF Schoonmaak behaalde in oktober een positief beleggingsresultaat. De voorziening nam in oktober toe. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is in oktober gedaald. Door de daling van de rekenrente nam de voorziening toe. De voorziening is meer toegenomen dan het vermogen. Dit zorgt voor een daling van 0,6%-punt van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind oktober 2017: 98,1 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind oktober 2017 was 98,1 procent. Eind september 2017 was de beleidsdekkingsgraad 97,3 procent.

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten.

13-11-2017