Dekkingsgraad eind september 2016: 89,1 procent

Eind augustus 2016 werd de dekkingsgraad geschat op 89,0 procent.

Dekkingsgraad gestegen

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is licht gestegen ten opzichte van augustus 2016.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

BPF Schoonmaak behaalde in september een klein positief beleggingsresultaat. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen moet berekenen was nauwelijks gewijzigd ten opzichte van vorige maand. Door de kleine wijziging van de rekenrente nam de voorziening iets toe. De stijging van het vermogen was iets groter dan de stijging van de voorziening en dit zorgde voor een stijging van 0,1%-punt van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind september 2016: 92,0 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind september 2016 was 92,0 procent. Eind augustus 2016 was de beleidsdekkingsgraad 92,6 procent. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is gedaald mag BPF Schoonmaak niet meer meewerken aan waardeoverdrachten.

12-10-2016