Dekkingsgraad eind september 2017: 100,9 procent

Eind augustus 2017 werd de dekkingsgraad geschat op 99,0 procent.

Dekkingsgraad gestegen

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen (het vermogen) en de verplichtingen. De dekkingsgraad is flink gestegen ten opzichte van augustus 2017.

Waarom is de dekkingsgraad gestegen?

BPF Schoonmaak behaalde in september een klein negatief beleggingsresultaat. De voorziening nam in september af. De rekenrente waarmee het fonds de pensioenverplichtingen berekent is in september gestegen. Door de stijging van de rekenrente nam de voorziening af. De voorziening is meer afgenomen dan het vermogen. Dit zorgt voor een stijging van 1,9%-punt van de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad eind september 2017: 97,3 procent

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schoonmaak eind september 2017 was 97,3 procent. Eind augustus 2017 was de beleidsdekkingsgraad 96,3 procent.

Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is mag BPF Schoonmaak niet meewerken aan waardeoverdrachten.

12-10-2017