Herhaalde oproep: Bestuurslid gezocht

Op 1 januari 2019 komt er een zetel vrij in het bestuur voor de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.

U kunt zich kandidaat stellen voor deze zetel. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

U moet zich voor 1 oktober 2017 kandidaat stellen

Wij houden selectiegesprekken. Bij meer dan één geschikte kandidaat worden er verkiezingen gehouden. U moet ook beschikbaar zijn om in 2018 als aspirant lid mee te werken met het bestuur van BPF Schoonmaak.

Wilt u zich kandidaat stellen? Stuur dan een brief aan BPF Schoonmaak

Vermeld daarin duidelijk uw naam, naw-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. En uw motivatie waarom u zich kandidaat stelt.

U stuurt deze brief aan:

BPF Schoonmaak
Bestuursondersteuning 4T2a
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Of stuur een email.

08-09-2017