Huishoudelijk reglement en statuten zijn aangepast

In ons huishoudelijk reglement staat hoe wij bij BPF Schoonmaak willen werken. Soms passen we deze regels aan. Wij hebben nu bijvoorbeeld duidelijker in het reglement staan wat de rol van de onafhankelijk voorzitter is tijdens een bestuursvergadering. En wat precies de rol is van de commissievoorzitter tijdens een commissievergadering.

Statuten ook aangepast

Onze statuten hebben we ook aangepast. In de toekomst mogen wij bijvoorbeeld alleen iets veranderen als de meerderheid van het niet uitvoerend bestuur dit goed vindt. En het verantwoordingsorgaan mag nu ook meepraten over de hoogte van de premie.

30-08-2016