Nieuwe kerncijfers

Uw pensioen wordt berekend met bedragen, percentages en factoren. Die veranderen elk jaar.

Ook de premies veranderen. De kerncijfers vindt u in dit overzicht. Daar ziet u bijvoorbeeld ook hoeveel premie uw werkgever en u betalen.

In het pensioenreglement leest u alle cijfers

U vindt deze cijfers ook in het pensioenreglement in Bijlage 1. Daar ziet u ook de factoren. En rekenvoorbeelden.

09-01-2017