Wijzigingen reglement

Elk jaar passen wij onze regels aan. Hier leest u de belangrijkste veranderingen.

Bedragen, percentages en factoren

Uw pensioen wordt berekend met bedragen, percentages en factoren. Die veranderen elk jaar. Deze cijfers kunt u bekijken in Bijlage 1 van het pensioenreglement. Daar ziet u bijvoorbeeld ook hoeveel premie uw werkgever en u betalen. U vindt hier ook rekenvoorbeelden. Bijvoorbeeld voor het afkopen van uw pensioen.

Verlaging voorwaardelijk pensioen

Hebt u recht op voorwaardelijk pensioen? Per 1 mei wordt het voorwaardelijk pensioen verlaagd. Geldt dit voor u? Dan hebben wij u een brief gestuurd.

Pensioen opbouwen na ontslag

Na ontslag kunt u zelf pensioen blijven opbouwen. De aanvraagtermijn hiervoor was 3 maanden. Sinds 1 april 2016 is dat 9 maanden.

Eerder met pensioen

Wilt u met vervroegd pensioen? En wilt u dat dit eerder dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd? Dan moet u eenmalig een intentieverklaring tekenen.

Zelf melden Anw-hiaatcompensatie

Overlijdt uw partner? Dan hebt u misschien recht op een Anw-hiaatcompensatie. Normaal krijgt u dit geld vanaf de maand nadat uw partner is overleden. Maar het kan ook later ingaan. Komt u hiervoor in aanmerking? Dan moet u dit zelf aan ons melden.

16-03-2017