Voorwaardelijk pensioen

Iedereen bouwt ouderdomspensioen op. U krijgt misschien ook extra pensioen. Dit heet het ‘voorwaardelijk pensioen’. U krijgt dit omdat u vroeger minder pensioen hebt opgebouwd dan van de Belastingdienst mocht. Het is niet zeker dat u dit extra pensioen ook echt krijgt. Hier zijn regels voor. U kunt het voorwaardelijk pensioen gebruiken om eerder met pensioen te gaan.

U krijgt het voorwaardelijk pensioen alleen als:
  • U geboren bent tussen 1948 en 1955;
  • U op 31 december 2006 en 1 januari 2007 in de schoonmaak werkte;
  • U vanaf 2007 tot uw pensioen bij een werkgever in de schoonmaak blijft werken. U mag in deze periode maximaal drie maanden achter elkaar uit dienst zijn geweest.
Stopt u met werken in de schoonmaak? Dan krijgt u geen voorwaardelijk pensioen!

Soms vervalt het niet:

  • Het vervalt niet als u vóór uw 65ste uit dienst gaat. En meteen uw pensioen laat ingaan.
  • Het vervalt ook niet als u vóór 2007 arbeidsongeschikt bent geworden. En op dat moment in de schoonmaak werkte. Neem dan contact met ons op.

Let op!

Gaat u met pensioen? Zorg dan dat het contract met uw werkgever loopt tot uw pensioendatum. Stopt u eerder dan uw pensioendatum met werken? Dan krijgt u het voorwaardelijk pensioen niet.
U krijgt elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons. Maakt u aanspraak op voorwaardelijk pensioen? Op uw pensioenoverzicht staat het voorwaardelijk pensioen.
Alle regels leest u na in het pensioenreglement.

Wij moeten onderstaande tekst van de wet met u delen. Een deel van deze tekst leggen we hierboven makkelijker uit. Snapt u toch niet wat er staat? Neem dan contact met ons op

Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden hebt gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, hebt u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.