Anw-hiaatcompensatie

Overlijdt u terwijl u in de schoonmaak werkt? Dan heeft uw partner misschien recht op Anw-hiaatcompensatie.

De voorwaarden voor een Anw-hiaatcompensatie zijn:

 • Uw partner heeft recht op een partnerpensioen; en 
 • Uw partner is op de dag van uw overlijden 40 jaar of ouder; en 
 • Uw partner heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt; en 
 • Uw partner is niet 45 procent of meer arbeidsongeschikt; en
 • Uw partner heeft geen recht op een Anw-uitkering van de SVB; of 
 • Uw partner heeft wel recht op een Anw-uitkering van de SVB. De SVB past hierop een korting toe door inkomen uit of in verband met arbeid.
Als uw partner geen recht meer heeft op een Anw-uitkering is er misschien recht op Anw-hiaatcompensatie. Is uw Anw-uitkering gestopt omdat uw kinderen 18 jaar of ouder zijn? Of behoren uw kinderen niet meer tot uw huishouden? Dan kan er recht zijn op een Anw-hiaatcompensatie.

De voorwaarden zijn:
 • Uw partner heeft recht op partnerpensioen; en 
 • Uw partner is 40 jaar of ouder; en 
 • Uw partner heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt; en
 • Uw partner heeft op dat moment geen partnerrelatie; en
 • Uw partner heeft geen recht meer op de ANW-uitkering; en
 • Uw partner is niet 45 procent of meer arbeidsongeschikt.
Uw partner moet de Anw-hiaatcompensatie zelf aanvragen. Uw partner kan de aanvraag telefonisch of schriftelijk doen.
De hoogte hangt af van het inkomen van uw partner. Wij berekenen of uw partner een Anw-hiaatcompensatie krijgt. Wij sturen uw partner een aanvraagformulier toe als hij of zij misschien Anw-hiaatcompensatie van ons krijgt.
De Anw-hiaatcompensatie stopt uiterlijk op de eerste dag van de maand waarin uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De Anw-hiaatcompensatie eindigt eerder op;

 • De laatste dag van de maand waarin uw partner een relatie begint. Of uw partner een gezamenlijke huishouding gaat voeren met een of meer andere meerderjarige personen. Dit geldt niet als de persoon met wie uw partner gaat samenwonen jonger is dan 18 jaar of een ‘eerstegraads familielid’ is. Een eerstegraads familielid is een vader, moeder of kind. 
 • De laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt.
Is uw AOW-leeftijd verhoogd terwijl u Anw-hiaatcompensatie krijgt. Dan blijft uw AOW-leeftijd voor de verhoging bepalend voor de looptijd van de ANW-hiaatcompensatie.