Anw-hiaatcompensatie

Overlijdt u terwijl u in de schoonmaak werkt? Dan heeft uw partner misschien recht op Anw-hiaatcompensatie.

Wat is Anw-hiaatcompensatie?

Anw-hiaatcompensatie is extra inkomen voor uw partner. Uw partner krijgt dit als hij/zij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Alleen als u overlijdt voordat uw pensioen is gestart. Het is belangrijk dat u op het moment van overlijden in de schoonmaak werkt. En dat uw partner bij BPF Schoonmaak is aangemeld.

Uw partner krijgt Anw-hiaatcompensatie tot zijn/haar AOW-datum.

De voorwaarden voor Anw-hiaatcompensatie zijn:

 • Uw partner heeft recht op partnerpensioen en 
 • Uw partner is op de dag van uw overlijden 40 jaar of ouder en 
 • Uw partner heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en 
 • Uw partner is niet 45 procent of meer arbeidsongeschikt en
 • Uw partner heeft geen recht op een Anw-uitkering van de SVB of 
 • Uw partner heeft wel recht op een Anw-uitkering van de SVB. De SVB past hierop een korting toe door inkomen uit of in verband met arbeid.
Stopt de Anw-uitkering van de overheid? Dan heeft uw partner misschien recht op Anw-hiaatcompensatie. Is uw Anw-uitkering van de overheid gestopt omdat uw kinderen 18 jaar of ouder zijn? Of wonen uw kinderen niet meer bij u? Dan heeft uw partner misschien recht op Anw-hiaatcompensatie.

De voorwaarden zijn:
 • Uw partner heeft recht op partnerpensioen en 
 • Uw partner is 40 jaar of ouder en 
 • Uw partner heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en
 • Uw partner heeft op dat moment geen partnerrelatie en
 • Uw partner heeft geen recht meer op de ANW-uitkering en
 • Uw partner is niet 45 procent of meer arbeidsongeschikt.
Uw partner moet de Anw-hiaatcompensatie zelf aanvragen. Uw partner kan de aanvraag telefonisch of schriftelijk doen.
De hoogte hangt af van het inkomen van uw partner. Wij berekenen of uw partner Anw-hiaatcompensatie krijgt. Wij sturen uw partner een aanvraagformulier toe als hij of zij misschien Anw-hiaatcompensatie van ons krijgt.

De Anw-hiaatcompensatie stopt automatisch. 

Als partner de AOW-leeftijd bereikt

 • op de eerste dag van de maand waarin uw partner voor het eerst AOW krijgt
Als de partner een nieuwe partner krijgt
 • vanaf de laatste dag van de maand waarin uw partner een relatie begint. Of als uw partner gaat samenwonen met 1 of meer personen die ouder zijn dan 18 jaar. Dit geldt niet als de persoon met wie uw partner gaat samenwonen jonger is dan 18 jaa. Of met een vader, moeder of kind. .
Bij overlijden van de partner
 • vanaf de laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt.
Wordt uw AOW-leeftijd verhoogd terwijl u Anw-hiaatcompensatie krijgt? Dan blijft uw AOW-leeftijd voor de verhoging bepalend voor hoe lang u Anw-hiaatcompensatie krijgt. Uw partner heeft dan misschien tijdelijk te weinig inkomen.