Te veel pensioen ontvangen

Het kan gebeuren dat wij uw pensioen niet goed hebben berekend en dat we uw pensioen moeten verlagen.

Heeft u te veel pensioen ontvangen? Dan moet u terugbetalen

Wanneer u te veel pensioen heeft ontvangen moet u dit geld aan ons terugbetalen. Wij nemen hierover contact met u op.

Samen kijken we hoe u het te veel ontvangen bedrag terug kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling met u af te spreken.

Moet u geld aan ons terugbetalen en/of bent u het niet eens met de beslissing van het fonds? Dan kunt u een klacht indienen. Dan kijken we of er bijzondere omstandigheden zijn om de beslissing te herzien.