Te weinig pensioen ontvangen

Het kan gebeuren dat wij uw pensioen niet goed hebben berekend en dat we uw pensioen moeten verhogen.

Heeft u te weinig pensioen ontvangen? Dan corrigeren wij dit meteen vanaf de volgende betaaldatum. Wij sturen u dan een brief. Ook ontvangt u een nabetaling. U ontvangt dan het pensioen dat u te weinig heeft ontvangen alsnog op uw rekening. Deze nabetaling kan wel gevolgen hebben voor uw aangifte inkomstenbelasting of toeslagen. Lees wat u moet doen bij een nabetaling.

Wanneer u een nabetaling van ons ontvangt, kan dit gevolgen hebben voor uw aangifte inkomstenbelasting. Deze kan stijgen, omdat uw jaarinkomen door de nabetaling hoger wordt.

U kunt bij een nabetaling gebruikmaken van de middelingsregeling van de Belastingdienst. Deze kan voordelig voor u zijn. Met middeling neemt u het gemiddelde van uw laatste 3 jaarinkomens. Hierdoor kan uw aangifte lager uitvallen. Op de website van de Belastingdienst leest u meer over middeling.

Een nabetaling kan ook gevolgen hebben voor uw toeslagen. Bijvoorbeeld uw huur- of zorgtoeslag. Door de nabetaling krijgt u een hoger pensioen. Hierdoor is uw toeslag of andere uitkering misschien te hoog vastgesteld. De Belastingdienst kan dan later geld aan u terugvragen. Uw recht op toeslagen kan ook helemaal vervallen.

Vraag dit na bij de Belastingdienst

U kunt gratis bellen met de BelastingTelefoon 0800-0543. Vraag de Belastingdienst de nabetaling ‘als bijzonder inkomen buiten beschouwing te laten voor de huurtoeslag’. Als de Belastingdienst hiermee instemt, telt de nabetaling niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag.

Heeft u te weinig pensioen ontvangen en/of bent u het niet eens met de beslissing van het fonds over de nabetaling? Dan kunt u een klacht indienen.