Premie betalen

Voor het pensioen van uw werknemers betaalt u pensioenpremie aan het pensioenfonds. Lees hoe u de premie betaalt en welk rekeningnummer u hierbij gebruikt.

Ontvangt u uw facturen liever digitaal/per mail?

Geef uw e-mailadres dan door in de Selfservice Werkgevers Portal (SWP):

 • Log in op pensioenaangifte.apg.nl
 • Klik op de menu-optie 'SWP'
 • Klik op het tabblad 'Klantbeeld'
 • Klik op 'Uw organisatiegegevens wijzigen'
 • Kik op 'Dienstverleners'
 • Klik op 'Financiële administratie'
 • Vul uw e-mailadres in
 • Klik op 'Controleer' en daarna op 'Zend in'

Let op! Uw wijziging is niet direct zichtbaar. Staat de status in ‘Overzicht wijzigingsverzoeken’ op 'verwerkt'? Dan is uw wijziging binnen 10 werkdagen zichtbaar via ‘Uw organisatiegegevens wijzigen’ in SWP.

De contactpersoon voor de premiebetaling is degene die in de Selfservice Werkgevers Portal (SWP) staat geregistreerd als contactpersoon voor de financiële administratie. Deze persoon ontvangt de facturen en meldingen en informatie over de facturen. Wilt u deze contactpersoon wijzigen? Doe dit als volgt:

 • Ga naar Selfservice Werkgevers Portal
 • Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Klik op 'SWP' in de balk bovenaan
 • Ga naar het tabblad 'Klantbeeld'
 • Kies 'Uw organisatiegegevens wijzigen'
 • Klik op ‘Dienstverleners’
 • Klik op ‘Financiële administratie’
 • Vul de gegevens van de nieuwe contactpersoon in
 • Klik op 'Controleer'
 • Klik op 'Zend in'

Let op! Staat de status in ‘Overzicht wijzigingsverzoeken’ op verwerkt? Dan is uw wijziging binnen tien werkdagen zichtbaar via ‘Uw organisatiegegevens wijzigen’ in SWP.

Na goedkeuring en verwerking van uw Levering Premie en Gegevens (LPG) ontvangt u per e-mail de premiefactuur. De premiefactuur versturen wij naar het (e-mail)adres dat staat geregistreerd bij de financiële administratie in de Selfservice Werkgevers Portal (SWP). Wij adviseren u een centrale mailbox te gebruiken. Zo voorkomt u dat de digitale facturen niet meer aankomen als een personeelslid uw organisatie verlaat.

U kunt de premiefacturen via automatische incasso of via overschrijving betalen.

1. Betalen via automatische incasso
U betaalt de premiefactuur het eenvoudigst via automatische incasso. Met automatische incasso betaalt u op tijd en voorkomt u aanmaningskosten, betaalrente en incassokosten. De premies schrijven we 45 dagen na de factuurdatum van uw rekening af. Bij automatische incasso vermelden wij een mandaat ID in de betaalomschrijving. Hiermee zorgen we voor een veilige verwerking van uw betaling. Als u niet akkoord bent met de afschrijving neemt u contact op met uw bank en vermeldt u dit ID.
 
Let op! De premiefactuur wordt alleen geïncasseerd als deze voortkomt uit uw levering van premie en gegevens (LPG). Als er sprake is van een opgelegde factuur of rentefactuur, dan dient u deze bedragen zelf handmatig over te maken. Op de factuur vindt u het betaalkenmerk dat u bij uw betaling moet vermelden.
 
Wilt u een automatische incasso instellen? Doorloop de volgende stappen:
 • Log in op SWP
 • Klik op het tabblad 'Klantbeeld'
 • Ga naar 'Uw organisatiegegevens wijzigen'
 • Kies bij 'Rekeningen' voor automatische incasso
 
2. Betalen via overschrijving
Betaalt u niet via automatische incasso, dan ontvangt u standaard van ons een factuur met daarop het verschuldigde premiebedrag. Gebruik als betalingskenmerk uw debiteurnummer en het factuurnummer. Zorg ervoor dat u het betalingskenmerk correct overneemt, anders kan uw premiebetaling niet verwerkt worden.
 
Rekeningnummer
Gebruik voor uw betalingen het onderstaande rekeningnummer:
 
NL81 ABNA 0481 7262 25 t.n.v. Stichting Derdengelden APG inz. SGB.
Gebruik voor uw betalingen het rekeningnummer:
 
NL81 ABNA 0481 7262 25 t.n.v. Stichting Derdengelden APG inz. SGB.

De betaaltermijn voor uw facturen is 14 dagen. Ontvangen wij binnen 14 dagen geen betaling, dan sturen wij u een aanmaning. Als 7 dagen na de eerste aanmaning uw betaling nog niet is ontvangen, dan sturen wij u een ingebrekestelling. Als wij uw betaling 7 dagen daarna nog niet hebben ontvangen, dan dragen wij de vordering over aan ons incassobureau. 

Betaalt u op tijd? Dus binnen de betaaltermijn, dan voorkomt u incassokosten. De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag (exclusief btw).

Kunt u een keer niet of niet op tijd betalen?

Vraag een betalingsregeling aan. Dat zijn de voorwaarden:

 • U heeft een keer per 12 maanden recht op een regeling tegen een teruggebracht tarief.
 • U heeft geen openstaande vorderingen bij ons incassobureau.
 • Wij besteden de regeling uit aan ons incassobureau. Zij rekenen hiervoor een bedrag van 100 euro exclusief BTW.
 • Over het openstaande bedrag rekenen wij rente.
 • Komt u uw verplichtingen niet na? Dan komt de regeling per direct te vervallen en moet u de reguliere incassokosten betalen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Stuur een e-mail naar premies@pensioenschoonmaak.nl.

Hebt u een creditfactuur ontvangen? Dan verwerken wij die in een vaste volgorde:

 1. Alle creditbedragen verrekenen we met de oudste factuur. Hebt u nog een of meerdere facturen bij ons openstaan? Dan verrekenen wij het creditbedrag met deze facturen. Dit geldt alleen als de betaaltermijn is verstreken en de factuur niet is overgedragen aan een incassobureau. Tip: gaat u premie betalen, zorg dan dat u eerst de oudste openstaande facturen betaalt.
 2. Hebt u geen openstaande facturen? Dan betalen we het creditbedrag aan u uit. Wij storten dit bedrag op het rekeningnummer dat u heeft ingevuld in het Selfservice Werkgevers Portal (SWP). 
Bekijk regelmatig uw financieel overzicht via de SWP. Dan ziet u welke facturen nog niet zijn betaald. Zorg ervoor dat u de openstaande facturen binnen de gestelde betalingstermijn betaalt. Zo voorkomt u eventuele rente en incassokosten.

Wat is een opgelegde factuur?

Levert u na ontvangst van de herinnering geen nieuwe loon- en premiegegevens aan? Dan stellen wij deze zelf vast. Daarvoor gebruiken wij de laatste gegevens die u bij ons aanleverde. U ontvangt daarna een factuur op basis van deze gegevens. Dit noemen wij een opgelegde factuur. U ontvangt ook een rentefactuur. Let op: De opgelegde factuur en rentefactuur worden niet automatisch geïncasseerd. U blijft verantwoordelijk de juiste gegevens aan te leveren. Lever de gegevens daarom alsnog zo snel mogelijk aan.

Berekening rente

Levert u geen loon- en premiegegevens aan? Dan berekenen wij rente vanaf de uiterste aanleverdatum van de loonperiode. Wij berekenen rente tot het moment waarop u de juiste gegevens aanlevert. De rente is 8%. Bekijk de aanleverdata voor dit jaar. Een voorbeeld: is de uiterste aanleverdatum 1 december en levert u op 8 januari loon- en premiegegevens aan? Dan berekenen wij rente vanaf 1 december tot 8 januari.